KrokstaFyr

BUA VÄGFÖRENING INFORMERAR

Bua Vägförening agerar som förlängd arm när det gäller kommunikation och sammanhållning av underhåll och förbättringsarbeten i Bua centralt. Vi har inget ansvar för vägnätet, det har Varbergs Kommun Gata & Park, däremot har vi rätt att informera, uppmana och samordna boende i Bua för en bättre samhällsmiljö. Kontakta oss enklast via kontaktförmuläret här nedanför.

KLIPP DIN HÄCK!

Rädda liv genom att klippa häcken! Ja, så tydliga är kommunen i sitt uttalande. Förr bötfälldes de som inte lydde regeln att klippa sin häck. Det är möjligt även idag, men vi vill inte dra det  så långt! Vår förväntan är att ALLA följer de regler som Trafikverket stiftar. Läs om dem här nedan (klicka på bilden).

NYA HASTIGHETER I SAMHÄLLET

Nu gäller 40 km/tim på Buavägen , förutom förbi skolan där 30 km/tim gäller.
30 km/tim gäller på småvägar i hela samhället.

BUA VÄGFÖRENING

Vägföreningen sammanträder ca 5 gånger per år, årsmöte hålls i maj/juni. Vi driver och följer upp mellan 15-50 ärenden per år.
Just nu gör vi en större översyn av trottarer samt negativ påverkan från fiberinstallationen. Kontakta oss!

ANSÖK OM BLOMLÅDOR

KONTAKTA VÄGFÖRENINGEN DIREKT VIA VÅRT FORMULÄR

Sänd enkelt in din fråga här genom att beskriva ditt ärende, ditt namn och din e-postadress. Vi svarar så fort vi haft möte alt. om det är akut, med tips hur du kan lösa ev problem själv.