KrokstaFyr

Boende

Inom Buas Framtid och Samverkan i Bua arbetar vi kontinuerligt med att påverka privata och kommunala intressenter för nybyggnation. 
Planprocess pågår  för nybyggnation av bostäder i Bua hamn.

Bua Strand
Högt beläget med skydd från naturskogen ligger Kvarndammsvägen. Här finns 10-talet kommunala tomter "i ett med naturen".
Kontakt:  Varbergs Kommun.
 

Varbergs Bostad AB
Varbergs Bostad AB - hyresrätter
www.varbergsbostad.se
Besöksadress: Västgötagatan 1, Varberg
Telefon: 0340-69 75 00
E-post: info@varbergsbostad.se

AB Båtfjordens hamn
Ställplatser för husbilar och båtplatser
Telefon: 0340-66 16 02