KrokstaFyr

Aktuella projekt

Fiberoptik i Bua
Vårt mål är att samtliga hushåll i Bua ska ha möjligheten att ansluta till fiber. Arbetet har påbörjats genom samhällsföreningen Buas Framtid. 

Hållplats Regionaltåg Väröbacka
Inom föreningen Buas Framtid har det startats en aktionsgrupp för att förverkliga målet att få ett tågstopp i Väröbacka så att vi kan pendla miljösmart och smidigt.
Projektet har utvecklats och den består nu av en mycket kompetent arbetsgrupp.
Följ dom på Facebook! Stöd arbetet genom att gilla sidan och gör inlägg!

 

Destination Bua
Ett samhälllsutvecklingsprojekt 2012-2014.
I slutrapporten (se nedan) kan du läsa om projektets bakgrund, genomförande, resultat och fortsatta arbete.

STYRGRUPP
Per-Erik Wikström -  ordförande
per-erik.wikstrom@projectexecutionsweden.se
Kenneth Berntsson - vice ordförande och
ordförande Båtfjordens hamn AB
kenneth@berntsson.org
Jan Malmgren - samhällsutvecklingsdirektör i
Varbergs Kommun
jan.malmgren@varberg.se
Richard Jakberg - Cofactor AB
richard.jakberg@cofactor.se
Ingela Armbro - projektledare och föredragande
ingela@wqs.se

Vision 2020
Bua hamn ska sätta Bua på kartan med
ett attraktivt boende och att vara ett naturligt val för besökare och turister med ett brett utbud av aktiviteter och service.
Vi vill skapa förutsättningar för en förstklasssig, vida känd marina med service, boende, restaurang och aktiviteter.Cykelväg mellan Bua och Limabacka
Regionen och Trafikverket beslutade i våras att Kattegattledens sträckning inte skulle gå längs Buavägen. Kommunen motsatte sig detta beslut och de är ännu inte helt överens, men troligen kommer Regionens och Trafikverkets beslut att ligga fast.
 

FÖP - fördjupad översiktsplan för norra kusten - ett förslag